Norske middelalderklostre - vegetasjon og flora, hagebruk, reliktvekster og klosterplanter
Forside Kontakt
“Mariæ Nonnekloster i  Bergen.
(Nunnusetr. Claustrum monialium sanctæ Mariæ ordinis sancti Bernhardi.)

Indenfor Vaagsbunden, østenfor det smale Sund, der forbinder Store- og Lille-Lungegaardsvand (Álreksstaðavágr), ligger den skjønne Eiendom Lungegaarden. Her, strax udenfor Bergens By, frit for dens Larm men nær ved dens Midpunkt, maaske paa den yndigste Plet i den hele skjønne Egn, laa Bergens næstældste Kloster, Nonneseter af Cistercienserordenen. Dets Stiftelsestid og Stifter nævnes vel ikke med Bestemthed, men der er god Grund til at antage, at det omtrent samtidigt med Lysekloster (1146) er stiftet af Biskop Sigurd af Bergen. Paa Kong Sverres Tid var det i ethvert Fald til, og nævnes nu og da i Forbigaaende i Sagaene. Det er ovenfor viist, at det i Modsætning til andre Klostre af denne Orden stod under Bergens Biskops Overtilsyn, og de faa Underretninger, man har om dette Kloster, indeholde netop Oplysning om hans Indgriben i dets indre og ydre Anliggender.”
1


Nonneseter kloster i Bergen
Nonnekloster i Benediktinerordenen, grunnlagt på 1100-tallet. Overdratt til antonittene i 1507, sekularisert i 1528. Anlegget ombygd til privat residens for Vincent Lunge ca. 1530 og siden kalt Lungegården.2 Betydelige rester var bevart frem til reguleringen av strøket i 1890-årene.3  

To bygninger som fortsatt står er rester etter klosterkirken: en tårnfot på ca. 9 x 9 m og et korkapell. Bygningene ligger inneklemt mellom biblioteket, Bergen storsenter og jernbanestasjonen midt i et travelt bysentrum ved Nonneseter stasjon på Bybanen. Brødrene Lohnes sølvvarefabrikk ligger over selve kirkeskipet.


Kilder
11) Lange, C. C. A. (1856). De norske Klostres Historie i Middelalderen. Christiania , Chr. Tønsbergs Forlag. 315-316.

2) Ommundsen, Å. (2010). “Nonneseter i Bergen - eit bendiktinarkloster.” Historisk tidsskrift 04/2010: 547-571.

3) Opplysningstavle på stedet.

Internett
http://www.histos.no/bergen/vis.php?kat=5&id=46
http://no.wikipedia.org/wiki/Nonneseter_kloster_(Bergen)
http://no.wikipedia.org/wiki/Nonneseter_kapell
http://web.hist.uib.no/mfag/aasta/klBg.htm
http://www.katolsk.no/praksis/klosterliv/artikler/kap_18
http://loype.kulturminneaaret2009.no/kulturminneloyper/perler-hos-fortidsminneforeningen/nonneseter-kloster
http://snl.no/Nonneseter_kloster_i_Bergen
http://nrk.no/kanal/nrk_p2/1.7554719

Området sørøst for Lille Lungegårdsvann hvor Nonneseter kloster lå. Mellom korkapellet og tårnfoten lå klosterkirken
Tårnfoten ligger like ved Nonneseter stasjon på Bybanen i Bergen.

Tårnfoten er i dag minnehall for krigens ofre 1939-1945
Tårnfoten ligger midt i et travelt bysentrum