Norske middelalderklostre - vegetasjon og flora, hagebruk, reliktvekster og klosterplanter
Forside Kontakt
”Tuterøens Kloster.
(Monasterium sanctæ Mariæ de Tuta insula).

Tautra, Totra eller Tötra, nu Tuterø, kaldes en liden Ö i Frosten omtrent 1 Miil nordenfor Throndhjem i Throndhjemsfjorden. Her blev et Cistercienserkloster grundlagt af Munke fra Lyse, og indviet 25de Marts 1207, som de øvrige norske Klostre af denne Orden, til Marias Ære. Det laa paa Öens nordostlige Side, hvor endnu ikke ubetydelige Ruiner deraf staa igjen, og dette Kloster hörer saaledes til de faa, hvis Orden, Stifter, Alder og Beliggenhed alle ere visse.”
1

Tautra kloster (Frosta kommune, Nord-Trøndelag)
Cistercienserkloster, grunnlagt 1207 fra Lysekloster, brent i 1221, opphørt som selvstendig klostrersamfunn i 1532 og nedlagt i 1537.2/3

Klosterruinene ligger sentralt, med vidt utsyn til alle kanter ca. 20 m o.h., på den nordlige delen av øya Tautra omtrent midt ute i Trondheimsfjorden. Det er 28 km fra Åsen (E6) på Fv 763 til Tautra.

Vegetasjon og flora
Klosterruinene ligger omgitt av åpent kulturlandskap med åkre i sør og vest, i nord plantninger av sitkagran og i øst er Klostergården (Tautra-nordre) som nærmeste nabo. Akeleie er og har vært vanlig i ruinen i flere år. Den kan være en reliktplante. Ask vokser også ved ruinen. En urterik tørrbakkevegetasjon finnes utover (vestover) mot Kviningen, hvor det også er mye oppslag av ask. Geirlauk (vill-løk) vokser i området. I bakstrand sør for ruinen vokser det store villeple- og hagtorntær.

Kilder
1) Lange, C. C. A. (1856). De norske Klostres Historie i Middelalderen. Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag. (s. 238)
2) Lunde, Ø. (1987). "Klosteranleggene." Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring - Årbok 141: 118-119.
3) Riksantikvaren, plakat (Internett)

Internett
http://no.wikipedia.org/wiki/Tautra_kloster
http://snl.no/Tautra

Klosterkirkens vestgav, med Klostergården i bakgrunnen. Asketre på nordsiden.
Klosterruinen ligger på en forhøyning i landskapet like ved Klostergården (Tautra, nordr).
Modne villepler fra bakstrand sørvest for klosterruinene