Stor villapal nord for Karlsøen, Sarpsborg kommune i Østfold
5-6 meter høyt, enslig, typisk villeple, buskaktig, greintorner, med få epler på treet, de fleste på bakken. En gang har det vært en større hovedstamme som nå er tørket. Nåværende tre vokser ut fra denne. Runde epler, gule med røde kinn/striper, sure og beske på smak. 33-43 mm i diameter. Frø ca. max 8,5 x 4,5 mm. Treet står nær Steinvika (Tangen friområde), omgitt av gjengroingskratt.

Herbariebelegg: KMN 66046 (Agder naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand)

Eplene er sure og beske i smaken, og varierer fra 33 til 43 mm i diameter.
Epletreet står på en liten kolle med utsyn mot Steinvika
Friske, modne eplekjerner (frø) fra villeplet i Steinvika.
Tynne skudd og blader uten hår.
Grå, oppsprukket bark.
Epletreet er truet av gjengroing.
Et virvar av greiner ved basis, greintorner finnes.
23. september 2008 var det få epler på selve treet, de fleste lå på bakken.