Publikasjoner, rapporter, avisartikler, brosjyrer av Per Arvid Åsen hvis ikke annet er angitt

 

1973

En undersøkelse av den marine flora og fauna i de indre deler av Byfjorden i kristiansand, spesielt sett i sammenheng med den marine forurensning og sammenlignet med et referanseområde på Ytre Flekkerøy. Rapport til Falconbridge Nikkelverk A/S: 33 s.

 

1975

Florainventeringer på øyene sør for Tregde i Mandal kommune., Rapport til Miljøverndepartementet.

        

"Trekk fra den marine flora og fauna på en sørlandsholme." Kristiansand Museums Årbok 1974: 24-31.

 

1976

Algevegetasjonen i Jøssingfjorden., Rapport til Titania A/S. I/S Miljøplan, Oslo: 47 s.

        

"Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - II." Blyttia 34(4): 247-258.

        

"Jania rubens (L.) Lamour. (Rhodophyta, Cryptonemiales) in Norway." Norw. J. Bot. 23: 195-199.

        

"Upper intertidal algal zonation on Bodega Head, Sonoma County, California." Madrono 23: 257-263.

        

"Utbredelsen av hvitpestrot (Petasites albus [L.] Gaertn.) i Aust- og Vest-Agder." Kristiansand Museums Årbok 1975: 18-31.

        

1977

På fotojakt i Rødehavets fargeprakt. Fædrelandsvennen. 26.11.1977.

        

Våtmarksregistrering 1977 i Vest-Agder. Kristiansand, Kristiansand museum: 10 s.

        

1976

Åsen, P. A. & J. Andreassen (1976). "Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet; Kristiansand Museum) - I." Blyttia 34(3): 205-210.

 

 

1978

6 småartikler med marinbiologisk tema på Rægesida i Fædrelandsvennen

        

"Algologiske observasjoner i Jøssingfjorden, Sokndal, Rogaland - en fjord påvirket av industriell forurensing." Blyttia 36(1): 35-44.

        

"Blåveis (Hepatica nobilis) - Gløtt fra Kristiansand museum." Piplerka 8(3-4): 28-30.

        

Marinbiologiske undersøkelser i Jøssingfjordområdet. Algevegetasjonen i Jøssingfjorden 1978, Rapport til Titania A/S. I/S Miljøplan, Oslo: 14 s.

        

Marine benthosalger i Vest-Agder. Hovedfagsoppgave. Institutt for marinbiologi, Universitetet i Bergen: 190 s.

 

Åsen, P. A. & J. Andreassen (1978). "Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet; Kristiansand Museum) - III." Blyttia 36(2): 95-101.

 

1979

6 småartikler med marinbiologisk tema på Rægesida i Fædrelandsvennen

 

"Bidrag til den benthiske marine algeflora i Vest-Agder." Blyttia 37(4): 187-197.

        

"Chylocladia verticillata - en ettårig rødalge i Norge." Blyttia 37(3): 133-135.

        

Det store samspillet. Fædrelandsvennen. 11.04.1979.

 

"Fagerving - litt om vår vakreste rødalge." Naturen 103(201-204).

        

Nå "blomstrer" havet. Fædrelandsvennen. 11.04.1979.

        

Uten kiselalger, intet jordeliv. Fædrelandsvennen. 09.07.1979.

 

Åsen, P. A. & J. Andreassen (1979). "Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet; Kristiansand museum) - IV: Selsnepa (Cicuta virosa) på Agder." Blyttia 37(2): 73-74.

 

Åsen, P. A. & J. Andreassen (1979). "Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - V: Utbredelse av noen våtmarksplanter." Blyttia 37(3): 137-141.

 

1980

Begroing på Flare Platform (Alger). Oslo, Rapport til Elf Aquitaine Norge A/S. I/S Miljøplan: 5 s.

        

"Bidrag til den marine algeflora i Norge - rød- og brunalger med sørøstlig utbredelsegrense på Sørlandskysten." Kristiansand Museums Årbok 1978: 14-30.

        

Blant verdens største, høyeste og eldste trær. Fædrelandsvennen. 07.08.1980.

        

Illustrert algeflora. Oslo, J. W. Cappelens Forlag a.s.

        

Marinbiologiske undersøkelser i Jøssingfjordområdet. Algevegetasjonen i Jøssingfjorden 1980. Oslo, Rapport til Titania A/S. I/S Miljøplan: 21 s.

        

"A note on Chondria dasyphylla, Hymenoclonium serpens (Rhodophyta) and Bryopsis lyngbyei (Chlorophyta) in Norway." Br. phycol. J. 15(73-75).

        

"Våtmarker på Agder." Agdervern 5.

        

Øyene vest i Atlanterhavet. Fædrelandsvennen. 27.12.1980.

 

Åsen, P. A. & J. Andreassen (1980). "Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand Museum) - VII." Blyttia 38(4): 215-220.

        

1981

"Agderherbariet ved kristiansand Museum." Museumsnytt 30: 24-26.

        

Bli med til bunns. Fædrelandsvennen. 20.06.1981.

        

"Fastsittende havalger - en fargerik plantegruppe langs Agderkysten." Agdervern 6: 10-11.

        

Hvitpestrot - en botanisk godbit i Kristiansand. Fædrelandsvennen. 13.06.1981.

 

Åsen, P. A. & O. Pedersen (1981). Finnes det viltvoksende blåveis på Lista? Farsunds Avis. 06.04.1981.

        

1982

"Benthosalger. Marine algers systematikk, kurskompendium." Kjemiseksjonen ADH, skrifter.

        

"Bidrag til floraen i Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet; Kristiansand Museum) - VIII." Blyttia 40(3): 175-177.

        

"De gamle byhaver i Caledonien-kvartalet - et avsluttet kapittel i Kristiansands historie." Kristiansand Museums Årbok 1981: 18-33.

 

Alger - mer enn brunt vann. Fædrelandsvennen.

 

Rueness, J. & P. A. Åsen (1982). "Field and Culture Observations on the Life History of Bonnenaisonia asparagoides (Woodw.) C. Ag. (Rhodophyta) from Norway." Botanica Marina 25: 577-587.

        

1983

Biologiske undersøkelser i Høllefjorden, Søgne - fastsittende alger og observasjoner av dyr. Kristiansand, Rapport til sivilingeniør Lindboe A.S.: 35 s.

        

Botaniske befaring til Auesøya (Eide) Grimstad 20-21/10-1983. Kristiansand, Kristiansand Museum: 3 s.

 

"Flora over Agder. Del 1 Karsporeplanter (Pteridophyta)." Kristiansand Museums Årbok 1982: 6-47.

        

"Litt om fjellfloraen på Agder." Agdervern 8(6-).

        

Marinbotanisk befaring i strandsonen til Tjømsvågen, Lindesnes 3.11.1983. Kristiansand, Rapport til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder: 3 s.

        

Marine algers systematikk, del A - Benthosalger. Marine algers systematikk - kurskompendium. H. I. Solheim. Kristiansand, Agder Distriktshøgskole Kjemiseksjonen - Skrifter 1983:1: 1-63.

                  

"Tannskåring , Odonthalia dentata - en flerårig rødlage i Norge." Blyttia 41(1): 15-16.

 

Fouling af a North Sea Platform. XIth Internatioal Seaweed Symposium. Qingdao, China, Abstracts: 6.

 

Åsen, P. A. & E. Blomdal (1983). "Skjellrot, Lathraea squamaria, på Agder." Blyttia 41(1): 1-4.

 

        

1984

"Flora over Agder. Del 2. Nakenfrøete (Pinophyta) og dekkfrøete (Magnoliophyta) t.o.m. Froskebittfamilien (Hydrocharitaceae)." Kristiansand Museums Årbok 1983: 7-38.

        

1985

"Floraen i Randesund sogn, Kristiansand kommune, vest-Agder." Kristiansand Museums Årbok 1984.

        

Planteliv i spennende miljø. Randesund boka III "Bygda vår", Utg. av Kristiansand kommune: 296-305.

 

"Lærer John Nuland in memoriam." Kristiansand Museums Årbok 1984: 4-5.

 

Green, N. W., J. Knutzen, Åsen, P. A. (1985). "Basisundersøkelse av Kristiansandsfjorden. Delrapport 3: Gruntvannsamfunn 1982-1983." NIVA Overvåingsrapport O-80003-54 189/85: 135 s.

 

1986

"Eventyr i Argentina." Kaktus 21(3): 56-59.

        

Kaktuskongress med komplikasjoner. Fædrelandsvennen. 23.08.1996.

        

Åsen, P. A. & O. Pedersen (1986). "Nye plantefunn til Agderherbariet (KMN) 1982-1985." Kristiansand Museums Årbok: 21-21.

 

1987

Rapport fra marinbiologisk (Botanisk) befaring i Skogsfjorden, Mandal 13.05.1987. Kristiansand, Rapport til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder.

 

"Flora over Agder. Del 3.1 Grasfamilien (Poaceae: Andropogonaceae, Panicaceae og Eragrostideae)." Kristiansand Museums Årbok 1986: 23-30.

        

1988

"Registrering av marin fastsittende algevegetasjon og skadevirkninger forårsaket av Chrysochromulina polylepis på utvalgte lokaliteter i Agder." Rapport, Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen 1988(9): 44 s.

        

"Vegetasjonsutviklingen på Agder etter siste istid (Weichsel-istid)." Kristiansand Museums Årbok 1987: 5-15.

        

Algekatastrofeåret. Fædrelandsvennen. 31.12.1988.

 

1989

Japansk kjempealge invaderer oss? Fædrelandsvennen 06.05.1989.

        

Registrering av marin fastsittende algevegetasjon i Høllefjorden, Søgne, Vest-Agder 1989. Kristiansand, Rapport til teknisk etat, Søgne kommune: 78 s.

        

"Det handler om vår naturarv!" Museumsnytt 38: 20-21.

        

1990

"Spennende flora i Voie." in: Fra bondebygd til industrisamfunn Festskrift til innvielsen av Voie kirke, Damsgaard J. (red.)

 

Foreløpig sammenstilling av eksisterende kunnskap om fastsittende makroalgesamfunn i Skagerrak., Rapport til NIVA-Sørlandet i forbindelse med konsekvensutredning av oljesøl i strandsonen i Skagerrak.: 12 s.

 

1991

"Gartner Johannes Johannessen - in memoriam." Kristiansand Museums Årbok 1990: 6-8.

        

"Møllermester Olav Simonsen - In memoriam." Kristiansand Museums Årbok 1990: 5.

        

1992

"Spennende flora ved Sloaros." Fjell og Vidde 124(6): 49-51.

 

Oug, E., T. Jacobsen, P. A. Åsen (1992). "Strandsonen i Skagerrak. Organismer i fjæra og vurderinger av sårbarhet på organismesamfunn ved oljeforurensning." NIVA-rapport 1992: 61 s.

 

Hamberg, M., W. H. Gerwick, P. A. Åsen. (1992). "Linoleic Acid Metabolism in the Red Alga Lithothamnion corallioides. Biosynthesis of 11 (R)-Hydroxy-9(Z)-ocadecadienoic Acid." Lipids 27: 487-493.

 

1993

44 illustrerte småartikler med marinbiologiske emner på Rægesida. Fædrelandsvennen. 1993.

 

Gerwick, W. H., P. A. Åsen, M. Hamberg. (1993). "Stereochemistry and Biosynthesis of 13R-Hydroxyarachidonic Acid, An Unusual Oxylipin from tthe Red Alga Lithothamnion corallioides." Phytochemistry 34(4): 1029-1033.

 

Kielland-Lund, J., A. Norderhaug, O. Pedersen, R. Sævre, P. A. Åsen (1993). "Håndbok for feltregistrering - viktige vegetasjonstyper i kulturlandskapet, Agder. Del.2. Nasjonal registrering av verdifule kulturlandskap." NINA: 32 s.

 

1994

"Søterot (Gentiana purpurea) - kommuneblomst i Bykle." Byklaren 5(2): 1-2.

 

"Kaktus og andre sukkulenter - spennende planter tilpasset et tørt og varmt klima." Kristiansand Museums Årbok 1993: 15-33.

 

Ballastplanter - levende minner fra seilskutetiden. Blomstrende Sørland. D. Tveito. Oslo, Grøndahl og Dreyers Forlag AS; Det norske hageselskap: 156-159.

 

"Ballastplanter - levende minner fra seilskutetiden." Norsk Hagetidend 110(2): 84-86.

 

Edens hage i Setesdalsheiene. Blomstrende Sørland. D. Tveito. Oslo, Grøndahl og Dreyers Forlag AS; Det norske hageselskap: 175-177.

 

Floraen på Agdesiden. Blomstrende Sørland. D. Tveito. Oslo, Grøndahl og Dreyers Forlag AS; Det norske hageselskap: 152-153.

 

"Historisk plantesus på Sørlandet." Norsk Hagetidend 110(3): 160-161.

 

"Noen sårbare botaniske biotoper på Sørlandet." Referat "Sjeldne og sårbare biotoper og viltarter" Skogbrukets Kursinstitutt ISBN: 17-11.

 

"Overlever i ørkenen." Norsk Hagetidend 110(1): 38-39.

 

Spennende planteliv i Songdalen. Naturen i Songdalen. K. O. Mygland.

 

Vegetasjon og flora i ny E-18 over Kvinesheia til Feda, Agder naturmuseum og botaniske hage: 7 s.

 

Ville blomster i Sørlandets hager. Blomstrende Sørland. D. Tveito. Oslo, Grøndahl og Dreyers Forlag AS; Det norske hageselskap: 178-187.

 

Åsen, P. A. and T. Lindebø (1994). "Vandaler på Odderøya." Fædrelandsvennen 02(06): 1.

 

Pedersen, O. and P. A. Åsen (1994). Nasjonalt truete, sårbare og hensynskrevende karplanter (rødlistearter) i Aust-Agder. Rapport til Miløvernavdelingen, Fylkesmannen i Aust-Agder: 91 s.

 

Skåtan, J. E., P. A. Åsen, et al. (1994). Ny E18 trasé Handeland - Feda vest. Konsekvensutredning for temaene: vegetasjon, vilt, ferskvann og friluftsliv.: 84 s.

 

1995

Setesdal Vesthei - vegetasjon og flora. Rapport til MVA, Fylkesmannen i Vest-Agder: 5 s.

 

Åsen, P. A. and J. H. Munksgaard (1995). "Måker og ål på bordet." Museumsnytt 44: 8-10.

        

 

1996

"Sukkulenter for stuevinduet." Norsk Hagetidend 112(11/12): 620-623.

 

Kristiansands flora. Rapport til kommunal miljøvernkonsulent i Kristiansand: 25 s.

 

Vegetasjon og flora i den romantiske parken ved NEs Verk. Rapport til MVA, Fylkesmannen i Aust-Agder: 21 s.

 

Langangen, A. and P. A. Åsen (1996). "Kransalgen Chara baltica Bruz. gjenfunnet i Gillsvannet i Kristiansand." Blyttia 54(4): 181-184.

 

1997

Kommune- og fylkesblomster på Agder. Arendal/Kristiansand, Blomstrende Sørland, 36 s.

 

Engelskjøn, T., P. A. Åsen, et al. (1997). "Floraen i Hidra, Vest-Agder. Med fortegnelse over funn og registreringer 1881-1997." Tromsø Museum, Rapport 1997(3): 80 s.

 

Pedersen, O. and P. A. Åsen (1997). Nasjonalt sjeldne karplanter (rødlistearter) i vest-Agder. Rapport til Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder: 115 s.

 

1998

Vegetasjon og flora Breive-Storenos og Breive-Hovdenuten, Upublisert rapport til Bykle kommune: 1-12.

 

Åsen, P. A. (1998). Ljosland Fjellhage - Demonstrasjonshage for fjellfloraen på Agder. Brosjyre.

 

Åsen, P. A. and J. H. Munksgaard (1998). Måker og ål på bordet. I "Maten er meir enn føda". Rapport fra et seminar om mattradisjoner Arendal 25.-26. okt. 1996.

 

Åsen, P. A., K. K. B. Nøklebye, et al. (1998). "Mat fra naturens spiskammers. Tekst til vandreutstilling." Natur i Sør 1998(1): 1-30.

 

Munksgaard, J. H., K. K. B. Nøklebye, P. A. Åsen (1998). Mågekager og tangsuppe - retter fra naturens spiskammers. Kristiansand, Agder naturmuseum og botaniske hage og Vest Agder fylkesmuseum.

 

1999

Mer om sørbøk-trær. Fædrelandsvennen. 08.05.1999.

        

Planteliv i heiene. I villreinens rike. J. C. Frøstrup. Arendal, Friluftsforlaget: 44-59.

        

"Tusenårshagen." Norsk Hagetidend 1999(10): 553.

 

Vegetasjon og flora i og omkring Otra fra Venneslafjorden til Kristiansand. Versjon 19.02.1999. Rapport til MVA, Fylkesmannen i Vest-Agder.: 12 s.

 

Kaste, Ø., A. Lande, P. A. Åsen (1999). "Tiltaksorientert overvåking av Otra i 1998." NIVA-rapport: 58 s.

 

2000

"Botanisk ekskursjon til Lukmanierpasset i kanton Tessin i Sveits." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 1999: 12-17.

        

"Dyrket gjenstående vegetasjon og flora i hage og park på Frolands Verk." Natur i Sør 2000(2): 1-8.

 

"Hage og park på Langsæ gård (Aust-Agder-Museet) i Arendal." Natur i Sør 2000(3): 1-15.

 

"Hagen på bygdetunet. Hvordan bruke utemiljøet aktivt i formidling av museet?" Aust-Agder museumstjenestes rapportserie 2000(1): 29-40.

        

"Ljosland fjellhage, Åseral i Vest-Agder." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 1999: 22-27.

        

Lunden - den romantiske parken ved Nes Verk (Tvedestrand kommune i Aust-Agder). Historiske hager. D. Moe, P. H. Salvesen and D. O. Øvstedal. Bergen, Bergen Museum, Universitetet i Bergen: 60-79.

        

"Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 1999: 28-29.

        

"Tusenårshagen - Fra laukgard og klosterhage til romantisk landskapspark og moderne villahage." Tid 2(1): 38-39.

 

"Tusenårshagen - hageplanter på Agder gjennom tusen år." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 1999: 18-21.

                  

"Tusenårshagen er i rute." Blomstrende Sørland 1(1): 14.

 

"Vegetasjon og flora i Kjerkevågen naturreservat, Spangereid i Lindesnes kommune." Natur i Sør 2000(1): 1-11.

 

2001

"Rektor Halvor Vegard Hauge in memoriam." Blyttia 59(1): 59-60.

        

Vegetasjon og flora i foreslåtte alpintraséer Breive-Storenos og Breive-Hovdenuten, Agder naturmuseum og botaniske hage: 33 s.

 

Lie, A. & P. A. Åsen (2001). "Planteliv i Sirdal." Natur i Sør 2001(1): 1-48.

 

        

2002

"Bondehageplanter i Bygland kommune (Setesdal, Aust-Agder)." Natur i Sør 2002(2): 1-10.

        

"Hage og park på Langsæ gård (Aust-Agder-museet) i Arendal." Aust-Agder-Arv 2001/2002: 82-107.

 

Ljosland fjellhage - Demonstrasjonshage for norsk fjellflora (brosjyre). Bygland.

        

"Sivlilje Sisyrinchium montanum Greene på Nes Verk, Tvedestrand og ved Ubergsvannet, Vegårshei." Blyttia 60(2): 124-125.

        

"Skorsonerrot/svartrot (Scorzonera hispnica) -en glemt grønnsak i Norge?" Våre Nyttevekster 97(1): 12-13.

        

"Tusenårhagen på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand." Blomstrende Sørland 3(3): 4-5.

        

Åsen, P. A. & A. Lie (2002). "Bykleblomen - lokalflora for Bykle kommune." Natur i Sør 2002(1): 1-64.

 

2003

"Bendelløk (Allium scorodoprasum) - en gammel kulturplante på Sørlandet." Våre Nyttevekster 97(2): 58-61.

        

"Burot bør fjernes nær skoler, barnehager og fra veikanter." Blomstrende Sørland 4(1): 10-12.

        

"Gamle stauder på Agder." Natur i Sør 2003(3): 81 s.

        

Gigantisk ny katedral for tsarfamilien. Agderposten. 17.07.2003.

        

Postkort av fjellplanter i Ljosland fjellhage, Åseral.

        

"Ta vare på klosterplantene i Norge!" Norsk Hagetidend, Bilag: 6-7.

        

"To nye lokalfloraer for Agder." Blomstrende Sørland 4(1): 13.

        

2004

"Burot bør fjernes nær skoler, barnehager og fra veikanter." Programårbok, Hageselskapet Aust-Agder 2004: 43-44.

        

Dokumentasjon av historisk plantemateriale. E. Espeland and L.-E. Mikkelsen. Oslo, Bogstad Stiftelse: 115-126.

 

"Gamle roser på Sørlandet." Programårbok, Hageselskapet Aust-Agder 2004: 6-7.

 

"Hagebruk og hagevekster på fyr i Vest-Agder." Natur i Sør 2004(1): 44.

 

"Hagebruk og hagevekster på Lista fyrstasjon." Årbok for Listamuseet 2004: 41-48.

 

2005

"Ballastplanter på Sørlandet." Listera 20(2): 57-68.

 

Blomar frå Setesdal: 13 småartiklar om gulsildre, raudsildre, stjernesildre, bergfrue, ullvier, sølvvier, musøyre, lappvier, rynkevier, myrtevier, rosenrot, trefingerurt og raud jonsokblom Setesdölen 2005.

        

"Blomster i Herrens hage - Martyrenes roser." Menighetsbladet for Voie 15(6): 2-3.

 

"Historiske hageroser fra Søndeled og Risør." Søndeled og Risør Historielag Årbok 2005(Nr.30): 80-85.

 

"Jeg vet en deilig have" - besøk på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand." Blomstrende Sørland 6(1): 14-17.

 

"Marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder-artslister 1976." Natur i Sør 2005(1): 104 s.

        

"Stauder ved parkeringsplasser." Blomstrende Sørland 6(1): 6-7.

        

"Sørlandsrosehagen." Rosebladet 23(2): 10-13.

        

2006

"Blomster i Herrens hage - Ektefellenes eføy." Menighetsbladet for Voie 16(2): 13.

        

"Blomster i Herrens hage - Madonnaliljen." Menighetsbladet for Voie 16(1): 5.

 

"Evig eies kun det delte..." Rosebladet 24(4): 13.

 

"Gimle Gård." Blomstrende Sørland 7(2): 14-16.

 

"Hagebruk og hagevekster på fyr i Aust-Agder." Natur i Sør 2006(3): 21 s.

 

"Hagebruk på fyr i Aust-Agder." Blomstrende Sørland 7(2): 19-21.

 

"Kjærlighetshaven på Svinør." Blomstrende Sørland 7(1): 12-15.

 

"Marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder (Hidra-Kristiansand) 2005. Oppdykking av 11 stasjoner fra 1976-1988 med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina)." Natur i Sør 2006(1): upaginert.

 

"Trekk fra den marine benthosalgevegetasjonen fra Kristiansandsfjorden (VA) til Jøssingfjorden (Ro) - med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina) og butare (Alaria esculenta)." Natur i Sør 2006(4): 33 s.

 

"Utviklingen av marin benthosalgevegetasjon i Vest-Agder 1976-2005 med spesiell referanse til sukkertare (Laminaria saccharina)." Natur i Sør 2006(2): 26 s.

 

"Vandretur fra Hovden til Sloaros med fokus på fjellfloraen." Blomstrende Sørland 7(3): 10-12.

 

2007

"Akeleie (Aquilegia vulgaris) - kloster- og bondehageplante i Norge." BULdrian 36(4): 15-17.

 

 Haakon Damsgaard til minne. Fædrelandsvennen. 17.04.2007: 16.

 

Hagen i Romsviga fra vår til sommer. Friluftsparken - Flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann. A. Lie & T. Folkestad. Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune: 43-51.

 

"Hagen i Romsviga fra vår til sommer." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 2005: 4-9.

 

"Historiske hageroser på Sørlandet." Blomstrende Sørland 8(1): 14-17.

 

"Historiske mat- og krydderplanter på Agder." Vår barndoms have Årbok 2007: 9-37.

 

Hva skjer med sukkertaren på Sørlandskysten? Padleguide for Vest-Agder. L. Verket. Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune og Adrenaline.no: 161-163.

 

"Hva vokste i oldemors hage? Historisk hageplanter i Sør-Norge." Hageselskapet Telemark - Hva skjer 2007: 41-43.

 

"Inventering av prydvekster i Norge - innsamling og klonarkiv." Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2006-2007(19-20): 26-27.

 

"Madonnaliljen - jomfru Marias hvite lilje." BULdrian 36(3): 8-9.

 

"Minneord over Haakon Damsgaard." Blyttia 65(2): 134-135.

 

Norske klosterplanter. Medeltida trädgårdväxter At spåra det förflutna, Nydala, Jönköpings Läns Museum Byggnadsvårdsrapport 2007:86.

 

"Pinselilje (Narcissus poeticus) - narsissen - dikternes blomst." BULdrian 36(2): 16-18.

 

"Sørlandsrosehagen 2003." Rosebladet 25(4): 18.

 

"Tang og tare til smak og behag." Blomstrende Sørland 8(2): 7-8.

 

Husa, V., H. Steen, P. A. Åsen (2007). "Hvordan vil økte sjøtemperaturer påvirke makroalgesamfunnene langs norskekysten?" Kyst og havbruk: 1-9.

 

2008

"Hvitpestrot - truet botanisk sjeldenhet i Vennesla." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 2007: 29.

 

"Minneord over Haakon Damsgaard." Agder naturmuseum og botaniske hage Årbok 2007: 4-5.

 

"Pepperrot - Armoracia rusticana." BULdrian 37(2): 21-22.

 

"Registrering av villeple (Malus sylvestris) fra Telemark til Rogaland." Natur i Sør 2008(1): Upaginert.

        

"Såpeurt (Saponaria officinalis) - gammel nytteplante fra middelalderen." BULdrian 37(1): 18-20.

 

Vegetasjon og flora i Setesdal Vesthei. Vandringer i Setesal Vesthei. H. Flå. Arendal, Friluftsforlaget: 144-167.

 

Wergeland og blomstene. Brosjyre i anledning Wergelandsjubileet.

 

Wergeland og rosene. Brosjyre i anledning Wergelandsjubileet.

 

2009

Plants of possible monastic origin, growing in the past or present, at

medieval monastery grounds in Norway. Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. J.-P. Morel and A. Mercuri, M., Edipuglia 227-238.

 

Moe, D., P. H. Salvesen, P. A. Åsen (2009). Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. A botanical project. Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. J.-P. Morel and A. Mercuri, M., Edipuglia 263-276.