Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse
 

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Agder naturmuseum og botaniske hage er tildelt prosjektmidler fra Genressursutvalget for planter i 2002.

Prosjektet omfatter registrering av gamle stauder på Agder. Det handler om urteaktige, flerårige prydplanter som visner ned om høsten. Hageredskap Anno 1925

Hva vokste i oldemors hage? I mange tilfeller har staudene en historie å fortelle. Mange er legeurter som går tilbake til middelalderen. Vi har med levende kulturminner å gjøre, og de aller fleste er innførte arter.

Med basis i lokale kontakter i kommunene, skal gjenværende tradisjon om navn, bruk, alder og herkomst samles inn og registreres på standard skjema. Plantene dokumenteres i Agderherbariet, Agder naturmuseums vitenskapelige plantesamling.

I denne omgang blir interessante lokaliteter undersøkt i følgende kommuner på Sørlandet: Gjerstad, Tvedestrand, Birkenes, Evje og Hornnes, Lillesand, Songdalen, Audnedal, Lindesnes, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord.

Resultatene vil foreligge som en statusrapport over gjenværende genressurser for stauder på Agder. Dette vil kunne danne basis for etablering av et regionalt klonarkiv av levende planter på Agder naturmuseum og botanisk hage i Kristiansand, samt gi et godt grunnlag for kulturhistorisk formidling av levende materiale i tilknytning til lokale museer og bygdetun.

© Per Arvid Åsen 2002