Prosjektbeskrivelse
Historiske planter er levende kulturminner og genressurser for framtida. Opp i gjennom århundrene er nye hageplanter kommet inn og de gamle er blitt borte. I dag har de gamle plantene fått ny verdi, og heldigvis har mange overlevd skiftende hagemoter og nye generasjoners behov for endringer.
 
I samarbeid med Norsk genressurssenter og Arboret og botanisk hage på Milde, Universitetet i Bergen, har Agder naturmuseum og botaniske hage kartlagt og samlet inn gamle georginesorter i Norge i tidsrommet 2006-2010. Georginen (Dahlia x pinnata) er en typisk bondehageplante som er preget av tungvint kultur. Knollene må tas opp hver høst, oppbevares frostfritt, for så å settes ut igjen til våren. Dette passer ikke alltid moderne hagemennesker, vi har derfor funnet det riktig å samle inn et representativt utvalg av gamle georginesorter for bevaring. Vi ønsker å vise den store genetiske variasjonen innen et enkelt planteslag. I dag finnes det kanskje 50 000 sorter av georginer, det er derfor litt av et puslespill å finne de riktige navnene til våre georginer! Georginens hjemland er Mexico. Georginene danner stadig nye knoller, det er derfor mulighet for oppformering og ny bruk under PLANTEARVEN.
 
PLANTEARVEN er etablert for å synliggjøre og bevare mangfold og variasjon hos kultur- og nytteplanter. PLANTEARVEN® er også et varemerke.  PLANTEARVEN forvaltes av Norsk genressurssenter.


Kontakt
Har du spørsmål om gamle georginer kan du sende e-post til:
førstekonservator Per Arvid Åsen
overgartner Torill Gjelsvik
gartner Heideros Udø
 
eller ringe til:
Agder naturmuseum og botaniske hage
38 05 86 20
 
eller sende et brev til:
Agder naturmuseum og botaniske hage
Postboks 1887 Gimlemoen
4686 Kristiansand