Ljosland fjellhage
Forside ◊ Historikk Plantesamlinger Plantene Kontakt
Om Ljosland fjellhage
Fjellhagen ligg i ein halvsirkel mellom fjellstova og elva.Gjennom heile området gjeng ein fint opparbeidd veg der dei økologiske plantesamlingene er plassert. Plantene i Ljosland Fjellhage har si hovudutbreiing på snaufjellet i Agderfylka, men og dei andre norske fjellplantene som ikkje veks i Agder er med, inkludert nokre planter frå Svalbard. Fjellhagen er alltid open, det er greitt tilgjenge for rullestolbrukarar og gratis, velkomen!

© 2011 Per Arvid Åsen (tekst og bilete)
Agder naturmuseum og botaniske hage

Kjelder:
Lid, J. and D. T. Lid (2005). Norsk flora, Det Norske Samlaget. 7. utgåve ved Reidar Elven.

Åsen, P. A. (1999). Planteliv i heiene. I villreinens rike. J. C. Frøstrup (red). Arendal, Friluftsforlaget: 44-59.

Åsen, P. A. (2008). Vegetasjon og flora i Setesdal Vesthei. Vandringer i Setesdal Vesthei. H. Flå (red). Arendal, Friluftsforlaget: 144-167..