Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Prosjektbeskrivelse
Samtlige 9-10 allment godtatte klostre på 10 lokaliteter, bispesetene Hólar og Skálholt, samt Reykhólt, Snorre Sturlassons gård, ble besøkt 1.-16. juli 2009 for å finne mulige gjenstående klosterplanter samt overflatespor av ruinene av selve klosterbygningene.

For å inkludere alle stedene hvor det kan ha vært middelalderklostre, ble det i 2010 og 2011 også foretatt registreringer på Bær, Saurbær og i Hitardalur.
 
Deltagere i forskningsgruppen
Kjell Lundquist, SLU Alnarp (landskapsarkitekt och trädgårdshistoriker, botaniker)*
Per Arvid Åsen, Agder naturmuseum og botaniske hage (førstekonservator, botaniker)
Steinunn Kristjánsdóttir, Islands universitet og Nationalmuseet (arkeolog, ansvarlig for utgravningene i Skriðuklaustur)
Inger Larsson, Stockholms universitet (professor, växtnamnsforskare).

* Kjell Lundquist døde 9.september 2011.

Faktablad / Factsheet
Rapport (PDF)
Forskningsgruppen samlet. Fra venstre Kjell Lundquist, Inger Larsson, Steinunn Kristjánsdóttir og Per Arvid Åsen. 
Kloster
Bispesete
National Museum of
Iceland