Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

BJØRNEROT (Meum athamanticum)

Klosterplante. Krydder, styrkemiddel, aptetittstimulerende. Typisk staude på (gamle) graver, i hager og tun, sjelden forvillet.

© Per Arvid Åsen 2002