Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Brannlilje(inkl. safranlilje) (Lilium bulbiferum)

Liljefamilien - Liliaceae

Disse er funnet i over 30 av 80 hager og således en av de vanligste prydplantene på Agder. Det foreligger også andre herbariebelgg i KMN. Vanlig lokalt navn er keiserkrone (den ekte keiserkronen, Fritillaria imperialis, er ikke funnet). Også andre forfattere betegner brannlije som svært vanlig.

Jeg har ført alle liljer hit som har 1-4 (5) røde/oransje bredt traktformede blomster, samlet i + tett, opprettstående samling; ofte bare enkeltblomster på forvillede planter.

Safranlilje (L. bulbiferum var. croceum) har som regel ikke yngleknopper og skal ha oransjegule blomster, mens brannlilje (L. bulbiferum var. bulbiferum) har som regel yngleknopper i bladhjørnene og mer rødlige blomster. Basert på dette kan det kan synes som om det er safranlilje som er vanligst, yngleknopper er ikke observert, men blomsterfargen varierer. Her kan også være blandet inn nyere kultivarer og hybrider. Hagelilje (L. X hollandicum) kan også være blant materialet. Sikrere bestemmelse kan neppe foretas før et representativt utvalg er innsamlet og satt i sammenlignende kultur.

Safranlilje er trolig eldst (og vanligst?), kan være nevnt allerede av Christian Gartner i 1694 fra Trondheim. På Agder er brannlilje kjent i alle fall fra Arendal 1879, eldste oppgitt i denne undersøkelse stammer fra 1920-årene (Kloster i Kvinesdal, informant Anne Berit Erfjord).

Opprinnelse: S Europa

© Per Arvid Åsen 24.02.03