Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Bred bladlilje (Hosta fortunei)

Liljefamilien - Liliaceae

Bak dette navnet som egentlig er beholdt av bekvemmelighetshensyn, skjuler det seg en gruppe av like kultivarer og varieteter, de fleste stammer fra hybrider i dyrkning, sannsynligvis er dugg-bladlilje (H. sieboldiana) involvert. Bred bladlilje omfatter planter med relativ store, hjerteformede, symmetriske blad, med ubølget kant, bladstilken dypt furet og med tydelige vinger i øvre del. Bladene er alltid dugget på undersiden, sjelden på den + matte oversiden, med (7) 8 (10) nerver på hver side av midtnerven. (Er i kultur i Tusenårshagen - fra gammel bondehage i Sirdal.)

Varieteten albopicta har bølgete, litt vridde og hjerteformede - lansettformede panasjerte blad; om våren har bladene et gulatig-lyst blekgrønt og irregulært sentrumsparti, med mørkere grønn bladrand, senere på året blir bladene mer ensartet grønne, dog med mørkere bladrand.

Begge har vakre blomsterstander med mange lyse, lilla-blå blomster i juli - august. Setter sjelden frø. Fullt hardføre, skyggetålende stauder, vanlig dyrket over hele Sørlandet, i hager, men også en vanlig kirkegårdsplante som er mye brukt på gravene. Sjelden gjenstående, og svært sjelden forvillet i kantsoner nær hager og kirkegårder, etter utkast og lignende.

© Per Arvid Åsen 25.02.03