Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Brun daglilje (Hemerocallis fulva)

Liljefamilien - Liliaceae

Brun daglilje har vært dyrket i Europa siden 1576 og i Norge kanskje fra 1775, iallfall fra begynnelsen av 1800-tallet. Eldste angivelse fra Agder stammer fra 1879 i en hage i Arendal. Det er en nøysom og hardfør staude med brunoransje blomster uten lukt. Frukter dannes ikke (steril). Kulturplante som trolig er oppstått i Kina som hybrid.

I dag inngår brun daglilje i gruppen av gamle hageplanter som sjelden blir dyrket aktivt og kan best karakteriseres som gjenstående. "Har stått her i alle år" eller er "svært gammel på gården" er utsagn fra et par av våre informanter. Noen bestander blomstrer sjelden. Den forviller seg, som oftest fra hageutkast, og er angitt langs kysten fra Østfold til Vest-Agder i Lids flora.

Etter 1970 er brun daglilje funnet dyrket, gjenstående og forvillet i de fleste kommunene på Agder, inn til Valle og Sirdal. De brune dagliljene er gjennomgående gamle, sannsynligvis finnes det fremdeles planter i kultur som går tilbake til 1920-årene. Foruten gamle hager er voksestedene i kulturlandskap, på veikanter, bekkekanter, avfallsplasser, kirkegårder (på graver), i ruiner og hustomter.

I Hægebostad og Flekkefjord forekommer torskeflabb som lokalt navn på brun daglilje, normalt er det Iris som har denne lokale betegnelse.

© Per Arvid Åsen 25.02.03