Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

ENGNELLIK (Dianthus deltoides)

Engnellik er oppført som "heimleg" i Norges flora av Lid & Lid (1994), i tillegg til at den sprer seg i kunsteng og fra hager. Arten er kjent som en gammel hageplante i Norge, og første gang angitt som sådan av Gunnerus i 1772. Den er funnet i bondehager på Iveland, Tvedestrand, Vegårshei, i Valle og Kristiansand, og i parkene på Søndeled gård, Langsæ gård i Arendal og Myren gård og Andøen gård i Kristiansand. Sannsynligvis har også engnellik vokst i parken på Frolands verk. Flere kultivarer med egne navn og fargevariasjoner fra hvitt til rødt er kjent.

© Per Arvid Åsen 2002