Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

FAGERKLOKKE (Campanula persicifolia)

Fagerklokke er oppført som "heimleg" i Norges flora av Lid & Lid (1994), men den er også kjent som en gammel prydplante. Nordhagen (1940) viser til at utenlandske varieteter blir dyrket. Fagerklokke hører med til en spesiell gressplenflora i herregårdsparker i Danmark, og det samme har trolig vært tilfelle i Norge. På enkelte herbariebelegg er den oppført som forvillet. Hvite blomster er relativt vanlige, og planten sprer seg lett.

© Per Arvid Åsen 2002