Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

FILTKONGSLYS (Verbascum thapsus)

Legeplante. Omtalt som en reliktplante ved klostre fra middelalderen i Danmark. Status i Norge er usikker. Lids flora (1994) oppgir "truleg heimleg". Kongslys (Verbascum) er omtalt i Horticultura, en norsk hagebok fra 1694, dette kan kanskje tyde på dyrking av denne eller andre arter. Høeg (1974) skriver at filtkongslys er en gammel legeplante, noe som kommer til uttrykk i vår folkemedisin, men vanskelig å avgjøre hva som er boklig informasjon og hva som er oppstått på hjemlig grunn. Uansett synes filtkongslys å være dyrket i gamle hager på Agder. Det er da også en statelig plante!

© Per Arvid Åsen 2002