Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

GUL LERKESPORE (Pseudofumaria lutea)

Innkommet på tidlig 1800-tall. Mer eller mindre aktivt dyrket i kysthagene, kanskje mest gjenstående eller forvillet i gamle murer, i fortau, gater og lignende; i byer, tettsteder og tunmiljø.

© Per Arvid Åsen 2002