Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Gullkorg (Doronicum)

Kurvplantefamilien - Asteraceae

Igjen har vi et staudenavn - gullkorg - som inneholder flere taksa (Karlsson 1985), hvorav smågullkorg (Doronicum orientale) foreløpig betegnes som vanlig på Agder og hjertegullkorg (Doronicum pardalianches) er sjelden. Gullkorg er funnet på 15 av 80 lokaliteter. Smågullkorg er tidligblomstrende (april-mai), og dette kan være grunnen til at ikke flere lokaliteter er registrert; den er nok vanligere enn vi har observert. Hjertegullkorg blomstrer senere og dette kan brukes i bestemmelsen, men vi må ha mer materiale for sikrere konklusjon. Det kan være fire arter i kultur. Gullkorgene er hardføre og villige stauder.

Gullkorg forviller seg relativt lett etter hageutkast, for eksempel utenfor kirkegårder. Den må også benevnes som gjenstående og forviller seg også i hagen og dens nærhet.

Vi har få informanter som kan huske gullkorg langt tilbake, riktignok er det noen som sier den er gammel på gården "opprinnelig", men kultur på Agder særlig eldre enn 50-80 år er lite trolig. I Nord-Norge er ca. 1900 nevnt som første kjente år med omtale av smågullkorg; både smågullkorg og hjertegullkorg ble dyrket i Stavanger i 1899. Vi må derfor med rimelig sikkerhet kunne si at gullkorg har vært dyrket i Norge siden siste halvdel av 1800-tallet.

© Per Arvid Åsen 23.02.03