Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Kartusernellik (Dianthus carthusianorum)

Nellikfamilien - Caryophyllaceae

Kartusernellik har vært dyrket siden 1500-tallet i Europa, og mange varieteter er kjent. Også i Norge er det en gammel prydplante, trolig brukt i prydhagene helt fra Christian Gartners tid på slutten av 1600-tallet. Dyrket spredt i Sør-Norge på 1800-tallet iflg. Schübeler.

Blomster i tette hoder. Sjelden forvillet. Ikke obeservert på Agder, men den kan inngå i gruppen av ubestemmelige nelliker som dyrkes i dag. Naturlig voksested er Sør-Europa.

© Per Arvid Åsen 20.12.02