Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

LEGEKATTEMYNTE (Nepeta cataria)

Klosterplante. Gråhåret plante med karakteristisk krydderlukt. Gammel legeurt, bladene inngikk i blandingsmedisiner. Ikke kjent i hager med lang dokumentert kultur, men ofte i nye urtehager. Siste observasjon som forvillet plante på Agder var i 1905. Planter som antas å ha opphav i middelalderen finnes fremdeles i Oslo (se Dagsavisen. Materiale herfra er nå i kultur i Tusenårshagen.

Klaus Høiland (1995) har gitt en statusrapport over kattemynten i Norge i "Truete kulturbetingete planter i Norge. 2. Gårdstunplanter" NINA Fagrapport 003.

© Per Arvid Åsen 2002