Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Madonnalilje (Lilium candidum)

Liljefamilien - Liliaceae

Gammel kultur av middelalderens hvite lilje er nå kjent fra 3 plasser i Høvåg (Lillesand) og fra Lyngør og Borøy (Tvedestrand). Alle stedene er i gamle hager nær kysten hvor den har vært fullt hardfør i mange år, faktisk over 100 år et par steder! Det er sannsynlig at kulturen er enda eldre. (Fra en nyere hage i Søgne er den også kjent - også forvillet - her stammer plantene fra Haugesund.) Madonnaliljen skiller seg fra de andre liljene med høstblader som overvintrer. Opprinnelse: Middelhavslandene. Madonnaliljen ble trolig dyrket i middelalderens klosterhager i Norge. Eldste kjente angivelse fra Agder stammer fra Arendal 1879.

© Per Arvid Åsen 24.02.03