Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Martagonlilje (Lilium martagon)

Liljefamilien - Liliaceae

Er kjennetegnet med kransstilte blader på en meterhøy stengel toppet med hengende rødfiolette eller hvite liljeblomster. Blomsterbladene krøller seg oppover under blomstringen, derav navnet krøll-lilje.

Martagonliljen er i dag enten dyrket, gjenstående eller forvillet i Tvedestrand (Nes Verk, Lyngør), Arendal (Langsæ gård, Kilen ved Eikeland, Staubøsenteret), Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, Kristiansand (Kjos gård, Andøya gård, Grim, Nedre Kongsgård), Vennesla, Mandal (Skjernøya) og Flekkefjord. Martagonliljen er en typisk gjenstående parkplante, men den forviller seg også i skogkanter og kratt. De største bestandene finnes på Nes verk, Kjos gård og Andøya gård i Kristiansand.

Det er flere hentydninger til middelalderlig dyrkning av martagonlilje i Europa. I Norge kan den ha vært kjent allerede i 1622, på Sørlandet er martagonlilje avbildet på maleri fra Nes verk 1827/29 og kjent fra Kjos gård tilbake til ca. 1860. Det er rimelig å anta at slike gjenstående bestander, kan stamme fra dyrkning tilbake til parkenes grunnleggelse.

Oppformering av martagonlilje er aktuelt til restaurering av gamle park- og hageanlegg. Naturlig utbredelse: Europa, NV Asia.

© Per Arvid Åsen 24.02.03