Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Hagefjærnellik (Dianthus plumarius) og
Pinsenellik (Dianthus gratianopolitanus)

Nellikfamilien - Caryophyllaceae

Bak disse navnene finner vi en en gruppe nelliker som foreløpig ikke har latt seg bestemme til art, men som er ganske vanlig dyrket i hagene på Agder. Det synes opplagt at det finnes flere typer i kultur, men mer materiale må samles inn og dyrkes systematisk for å få et bilde av hva som vokser her i dag. Folk kaller oftest disse for silkenellik, hagenellik eller bare nellik. Mest sannsynlig finner vi her sorter som hører hjemme under artene hagefjærnellik (Dianthus plumarius) og pinsenellik (Dianthus gratianopolitanus). Begge danner blågrønne, tette tuer og gjør seg fint i bl.a. steinbedet.

Både fjærnellik og pinsenellik omfatter mange kultivarer (bl.a. fargevarianter, enkle og fylte blomster), og de rene artene finnes neppe i dag. Hagehybrider mellom disse er også tilstede. Flere av sortene under pinsenellik blir ofte ført til fjærnellik. Navnsetting blir derfor svært komplisert, ja nærmest umulig. Dette er svært populære planter som finnes aktivt dyrket i mange hager på Agder, og som går for å være gamle. Noen ganger finnes de også gjenstående i forlatte hager, og en sjelden gang forvillet.

I Norge er fjærnellik er nevnt av Christian Gartner i 1694 fra Trondheim og i påfølgende litteratur, ofte i topografiske beskrivelser av landsdelene, er den ofte omtalt. Ut i fra dette synes det klart at fjærnellik har vært en kjær prydplante i sørnorske hager i 300 år, selv om ingen har nevnt den fra Agder. Pinsenellik er ikke nevnt før 1820 i plantekataloger fra Botanisk hage på Tøyen, og i Schübelers Viridarium fra 1885.

Fjærnellik har nok vært dyrket på Agder som ellers i landet i finere hager i lang tid, sikkert tilbake til 1700-tallet, da det fantes flere store hage- og parkanlegg i landsdelen. Eldre hageeiere som vi har snakket med i 2002 oppgir nellikene i hagene sine som gamle og kan huske disse fra ca. 50 år tilbake. Eldste herbariebelegg er fjærnellik fra Kristiansand i 1948.

© tekst Per Arvid Åsen 18.12.02

© foto Asbjørn Lie