Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

REINFANN (Tanacetum vulgare)

Flerårig urt, med sterk lukt, ofte gjenstående i gamle hager, typisk bondehageplante, vanlig forvillet, ofte på veikanter og skrotemark. Holder seg mange år på samme plass. Gammel bruk synes nå mer eller mindre glemt.

Brukt mot innvollsorm hos mennesker og dyr, mot migrene og nervesmerter, krampeløsende, mot hemmoroider, skadeinsekter, nyresykdommer, abortivum (farlig!) - såkalt kvinneurt, myke opp kroppen hos barselkvinner for å lette fødselen (dampsittebad). Brennevinskrydder, apetitt- og fordøyelsesfremmende. Ansees nå som giftig: kan forårsake forgiftninger i små doser.

© Per Arvid Åsen 2002