Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Sølvknapp (Achillea ptarmica fl. pl.)

Kurvplantefamilien - Asteraceae

Sølvknapp som er en fylt form av vanlig nyseryllik, kan føres tilbake til renessansen, da interessen for alskens fylte blomster var på topp. Planten er nevnt av Christian Gartner i 1694 fra Trondheim og har siden vært dyrket i norske hager.

Sølvknapp sprer seg lett og kan ta overhånd. Planten finnes i dag som dyrket, gjenstående og sjelden forvillet staude. Flere navnesorter er kjent, bl.a. 'Boule de Neige'.

Eldste sikre angivelse fra Agder er 1950, men planten har opplagt vært dyrket lenge før dette. I dag er sølvknapp kjent fra 8 kommuner (Arendal, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Kristiansand, Mandal, Åseral og Hægebostad).

© Per Arvid Åsen 12.12.02