Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Spir (Astilbe)

Sildrefamilien - Saxifragaceae

Astilbene eller spir er kalt de vakreste av de høye, skyggetålende stauder. De er kjent for å ha en usedvanlig høy levealder hvor de trives. Men utover dette kan vi ikke si at astilbe eller spir er så veldig gammel i Norge. Blomstene varierer i farge fra hvitt, rosa og rødt.

Astilbe er en populær staude i dagens hager på Agder. Målt i antall observasjoner er det en av de vanligste, og i nærværende undersøkelse er den notert fra 27 av 80 lokaliteter.

I noen grad kjenner hageeierne herkomst og alder. Anna Follerås (90 år), Songdalen forteller om hvit astilbe "har hatt den siden jeg kom for 64 år siden". Flere forteller om 50 år gamle astilber "fra bestemors tid". En informant uttaler at det er de hvite astilbene som er eldst (Anny Håland, Audnedal), og dette kan stemme med at det trolig var den hvite japanspir (A. japonica) som først ble dyrket. På begynnelsen av 1900-tallet kom arendshybridene (arendsspir).

Materialet av astilbe i Sørlandske hager synes bestå av like mye japanspir som arendsspir, sistnevnte er oppgitt i moderne hagebrukslitteratur med over 60 kultivarer.

Hvor gamle er så spir eller astilbe i Norge? La oss først se på våre naboland. I Danmark ble japanspir utbudt til salg fra 1847 og arendsspir fra 1912. Iflg. den litteraturen jeg har hatt tilgang til, ble japanspir (Hoteia japonica) i Sverige tilbudt for salg av Göteborgs Trädgårdsförening i 1877-79. (Hoteia er et gammelt navn på japanspir.) Ett dusin ordinære planter kostet 3 kroner; ville en ha kraftigere individer var prisen 10 kroner. Plantene hadde mørkegrønne, vakre blader og svært "prydliga" hvite blomster i pyramidelignende klaser. Kunne også plantes i potter og drives inne under vinter og vår (jfr. Arbos herbariebelegg, se nedenfor!)

I katalogen er også japanspir oppført under avsnittet med vekster for kalde og tempererte veksthus og oppholdsrom for 1 kr pr. stk. "En nätt, vacker växt" (avbildet).

Axel Arbo samlet japanspir som potteplante fra Langevoll (Skovlyst have) i Øyestad (nå Arendal) i 5. mai 1879! Altså på et tidspunkt vi må tro planten hadde vært drevet inne som foreslått i plantekatalogen fra Göteborg. (Arbo var "konsulent" for borgerskapets haver i Arendalsdistriktet omkring 1875, og han importerte både planter og frø fra Sverige.) Det kan ha vært Arbo som har importert japanspir til Skovlyst have på 1870-tallet. Dette må være en av de første introduksjonene til Norge, planten er nemlig ikke nevnt i norsk hagebrukslittratur før 1873,som "meget god at drive i Blomst om Vinteren".

Japanspir blomstret i Stavanger 1897, arendsspir først i 1913. Konklusjon: Japanspir kom til Norge (og Sørlandet) på 1870-tallet, arendsspir først på 1900-tallet.

Kultivarer av japanspir kan også være rosa og røde; naturlig utbredelse er i Japan. Arendsspir er av hageopprinnelse.

Bilde fra en svensk katalog 1877-79

© Per Arvid Åsen 24.02.03