Hovedside  

Prosjekt-  
beskrivelse  

Planteliste  

Kontakt oss  GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage

Tigerlilje (Lilium lancifolium)

Liljefamilien - Liliaceae

Er lett kjennelig på de mange yngleknoppene i bladhjørnene. Den er funnet i 7 av 80 hager: for eksempel i Gjerstad opplyser Torgeir Fløgstad (f. 1924) at tigerlilje har stått her så lenge han kan huske, "i all tid" er et annet uttrykk som er brukt. På Hattholmen stod en stor bestand av tigerlilje i den gamle fyrhagen.

Tigerliljen er innført til Europa fra Kina i 1804. Sannsynligvis kom den til Norge (og Sørlandet) ganske snart etter dette, i første halvdel av 1800-tallet. Den er kjent fra Arendal 1880.

© Per Arvid Åsen 24.02.03