Dekorative-georginer
Korg mer eller mindre flattrykt, krone mer eller mindre avflatet, tilspisset, rand innrullet 3/4 av lengden; kroner ensartete og arrangert regelmessig (formell) eller kroner vridde el. bølgete, uregelmessig arrangert (uformell). Problematisk samlegruppe.


2010-0107
2010-0097
2010-0085
2010-0078
2010-0073
2010-0067
2010-0057
2010-0052
2010-0049
2010-0044
2010-0019
2010-0017
2010-0001
2009-0067
2009-0063
2009-0052
2008-0103
2008-0174
2008-0138
2008-0061
2008-0054
2008-0052