Enkle-georginer
Georginer med bare en ytre ring kronblader (enkel krans) omkring den sentrale midtskiven med rørkroner


2010-0091
2010-0021
2008-0125