Kaktus-georginer
Korg mer eller mindre flattrykt, krone tilspisset, smal med tilbakefoldet rand i større enn½ lengden; rett eller bøyd (opp)

2010-0106
2010-0105
2010-0101
2010-0100
2010-0046
2010-0022
2009-0080
2009-0075
2009-0069
2008-0066
2008-0030
2008-0031
2003-0242