Kule-georginer
Georginer med mer eller mindre kuleformet korg, kroner butte til avrundet, rand innrullet, større enn 3/4 av lengden, 5-15 cm i diameter.

2010-0098
2010-0093
2010-0092
2010-0087
2010-0047
2010-0045
2008-0065
2007-0110