Pompon-georginer
Korg kuleformet, mindre enn 5 cm i diameter, krone innrullet i mer eller mindre hele lengden


2010-0014
2009-0058
2009-0054