Semi-kaktus georginer
Korg noe flattrykt, krone noe tilspisset, rand tilbakebøyd
1/4 - 1/2 av lengden


2010-0099
2010-0080
2010-0016
2010-0015
2008-0067
2007-0111