GAMLE STAUDER PÅ AGDER
Registrering av plantegenetiske ressurser

Agder Naturmuseum og Botaniske hage


Hva vokste i oldemors hage?
I mange tilfeller har staudene en historie å fortelle. Mange er legeurter som går tilbake til middelalderen. Vi har med levende kulturminner å gjøre, og de aller fleste er innførte arter.

  • Prosjektbeskrivelse
  • Planteliste
  • Kontakt oss

    © Per Arvid Åsen 2002

    sist oppdatert 26.02.03

    Agder naturmuseum   Tusenårshagen   Genressursutvalget