WWW.CONSIDERATECANDIDUM.COM • PER ARVID ÅSEN

 

PER ARVID ÅSEN

 

Blog

Flickr

Facebook

Getty Images

 

Publikasjoner

Illustrert algeflora

Kommuneblomster på Agder

Academia.edu

 

Prosjekter

Islandske klosterplanter

Norske klosterplanter

Georginer i Norge

Villepler i Norge

Fyrhager i Aust-Agder

Fyrhager i Vest-Agder

Tusenårshagen

Gamle stauder

 

Agder naturmuseum og botaniske hage

 

Åsen gamle familiebilder

 

 

per.aasen's items

Se mine

bilder på

Flickr

Sist oppdatert

 04.11.2016

Prosjekter

 

Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur– och reliktväxter, samtida växtnamn 

 

Etter en vellykket studiereise til 10 middelalderlige klosterlokaliteter på Island sommeren 2009, ble dette nordiske samarbeidsprosjektet fortsatt i 2010, og i juli ble det gjort en oppfølging av noen mulige klosterlokaliteter som ikke var med på vårt program 2009, nemlig Bær, Hitardalur og Saurbær. Sistnevnte steder ble også besøkt i 2011. Fyldig rapport er nå publisert og kan hentes her.

 

Icelandic medieval monastic sites - vegetation and flora, cultural plants and relict plants, contemporary plant-names

 

 

Norske klosterplanter

 

Feltarbeidet med kartlegging av norske klosterplanter, mulige reliktvekster på 31 middelalderlige klosterlokaliteter er nå avsluttet. Det arbeides nå med en bok med arbeidstittel: "Norske klosterplanter - levende kulturminner fra middelalderen." Boka ventes ferdig i desember 2013. Praktisk arbeid med den nye klosterhagen på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand har pågått i 2012, åpning er planlagt i 2014. Se egne internettsider her!

 

 

Villeple (Malus sylvestris) i Norge

 

Gjengroing av kulturlandskapet er en stor trussel mot forekomsten av villeple i Norge. I tillegg til villeple, finnes det mye forvillet eple av forskjellig opphav, og vi kan ikke se bort fra at det forekommer genetisk forurensing av villeple (Malus sylvestris). Det finnes alle mulig overganger mellom villeple og dyrket eple. Det er derfor viktig nå å foreta en fullstendig inventering av vår antatte villeplebestand med sammenligning av morforlogiske karakterer mot DNA-parametre av det samme materiale. Ved å bruke en kombinasjon av DNA markører og morfologi kan vi kartlegge utstrekningen av kryssing mellom villeple og dyrket eple, og dermed finne de mest genetisk rene villeplebestandene. Dette er viktig for fremtidig bevaring av villeplenes genetiske ressurser. I 2012 ble villeple innsamlet og kartlagt i Forsand kommune i Rogaland. Dette er et samarbeidsprosjekt med Mari Mette Tollefsrud, Norsk Institutt for Skog og landskap. Se egne internettsider her! Prosjektet blir i første omgang avsluttet med publikasjoner i 2013.

 

 

Andre prosjekter

 

Jakten etter historiske hageroser har pågått i flere år. I samarbeid med Per Harald Salvesen, UiB, er store deler av Norskekysten undersøkt i perioden 2003 til 2009. En sammenstilling av det vi har funnet er nå presentert i et spesialnummer av Årringen 2010.

 

Toppspirea (Spiraea) er ofte vanskelig å bestemme, derfor er det samlet inn mye materiale av denne gruppen i 2012.

 

Norges sørligste utposter for fjellplanter befinner seg i Agderfylkene. Fjellfloraen blir kartlagt spesielt, og det blir hvert år registrert plantekrysslister fra nye områder. I forbindelse med ny bok om Austheiene ble floraen langs turistløypa fra Hovstøyl til Kvipt registrert i 2012.

 

Nyheter

 

 

Nye hjemmesider som omfatter 31 norske middelalderklostre (02.03.2012)

 

 

 

Ljosland fjellhage har fått egne internettsider (12.07.2011)

 

 

 

Georginesidene er oppdatert!

71 georginer er nå presentert på egne hjemmesider (20.03.2011)

 

 

 

 

 

 

Per Arvid Åsen © 2010-15