HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 tusenårsprosjektet

Hagebruk på Agder i tusen år. Registrering og innsamling av gamle hageplanter. Innførselshistorisk utstillingshage. Vandreutstilling. Internettpresentasjon.

 • Bakgrunn for
     prosjektet
 • Hva gjør vi
 • Hvem er vi

   

  All tekst og foto:
  Per Arvid Åsen
  © 1999-2002
 •  nyheter

  07.01.02
  ny art: spansk jordbær

  06.01.02
  ny art: hekkspirea

  21.12.01
  ny internettpresentasjon


   månedens art

  Perle-evighetsblomst
  Perle-evighetsblomst er en vakker staude med hvitfiltet stengel med mange små perlemors-aktige kurver i tette skjermer ...