HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

HJERTEBLAD-ASTERS
Aster cordifolius

Kurvplantefamilien - Asteraceae

I 1910 oppdaget plantesamleren Daniel Danielsen hjerteblad-asters på Nes Verk. Planten ble samlet inn og lagt i herbariet og dermed bevart for ettertiden. Fremdeles vokser hjerteblad-asters på Nes Verk og brer seg med en stor bestand i veikanten. På høsten kommer det rikelig med lyse blomster og tiltrekker seg tallrike summende bier.

Nøyaktig hvor lenge denne stauden har stått her er ukjent. Den var dyrket i Danmark tidlig på 1800-tallet. I 1831 ble det importert forskjellig nytt plantemateriale fra Danmark til Nes Verk, men vi vet ikke om hjerteblad-asters stammer fra denne tiden eller senere. I 1852 begynte det en ny, dansk gartner her (Jens Døllner), og det er heller ikke utenkelig at arten kan være gjenstående fra hans tid på Nes Verk. Uansett var kanskje dette første gang hjerteblad-asters ble dyrket i Norge - i så fall er det viktig å ta vare på de gjenværende plantene! Arten faller inn i gruppen av nordamerikanske arter som ble introdusert i europeiske hager tidlig på 1800-tallet.

Arten er nevnt i hagebruksleksika fra både Danmark (1945) og Norge (1961) med navnesorter. Dette kan tyde på en viss bruk, men det er ikke kjent noen andre angivelser eller lokaliteter av hjerteblad-asters i Norge. På De Britiske Øyer blir den omtalt som gjenstående i hager og som en standhaftig hageflykting. Opprinnelig kommer den fra østlige Nord-Amerika.

© Per Arvid Åsen 1999-2002