HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Hageplanter på Agder gjennom tusen år

Sagaene, lovene og utgravinger forteller oss at det trolig fantes enkle hager allerede i vikingetida for tusen år siden. Etter dette kom munkene og brakte med seg mange nye kulturplanter til landet. Fra klosterhagene ble plantene spredt til annet kirkegods og til storgårdene. Prestegårdene og embetsgårdene hadde hager og mange ble mønsterbruk. Plantene herfra kom litt etter litt ut til allmuen som tok etter embetsstanden. Fra omkring 1350 ble Agder dradd inn i handel og sjøfart, og det ble etter hvert god kontakt med Holland. Nytt plantemateriale ble sikkert importert til landsdelen, og det ble anlagt hager av rike borgere og skippere langs kysten. Landskapsparkene på slutten av 1700-tallet kom som en reaksjon på de tuktede former i fra renessansen og barokken. Apotekene hadde egne urtehager med både stedegne og eksotiske planter. Norges 4. apotek fra 1651 lå i Kristiansand. På 1800-tallet var det en stor tilgang av nye planter fra fjernere himmelstrøk, og i dag er det ikke vanskelig å få tak i nesten hva som helst av eksotisk plantemateriale. Mange av de gamle hageplantene er fremdeles gjenværende på Agder. Dette er levende kulturminner, og mange har en spennende historie å fortelle.