HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Gamle hager på Agder

Fremdeles er det mange gamle hager og parkanlegg igjen på Agder. De fleste større parkene er nå i offentlig eie, og det er fri tilgang for publikum. Her kan vi oppleve noe av den stillhet og ro de fordums forfinede omgivelser gav sine velstående eiere. Her er stier og gamle trær, vide plener og tette buskas. Gamle stauder står bortgjemt i villnis. Vi kan tenke oss 150 år tilbake i tiden, da det ble lagt store ressurser i prektige hageanlegg knyttet til storgårdene i kystbyene (for eksempel i Mandal, Kristiansand og Arendal). Det var også store parker ved de gamle jernverkene i Aust-Agder. I tillegg kommer mindre byhager, kysthager og bondehager.

 • Frolands Verk (Froland)
 • Nes Verk (Tvedestrand)
 • Kjos gård (Kristiansand)
 • Boen gård (Kristiansand)
 • Andøen (Kristiansand)
 • Myren (Kristiansand)
 • Gimle gård (Kristiansand)
 • Ravnedalen (Kristiansand)
 • Meta Hansens hage (Lillesand)
 • Skriverhaven (Mandal)
 • Andorsengården (Mandal)
 • Langsæ gård, Aust-Agder-museet (Arendal)