HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

STJERNESKJERM
Astrantia major

Skjermplantefamilien - Apiaceae

Selv om stjerneskjerm er en villig og hardfør staude, er den ikke vanlig dyrket på Agder i dag, og finnes dessuten sjelden som gjenstående eller forvillet plante. Den var nok langt vanligere på 1800-tallet, og ble den gang mye brukt som en skyggetålende prydplante. Stjerneskjerm blomster nemlig godt under skyggefulle parktrær, og kan gi en god kontrast mot en mørk bakgrunn. Tidligere ble arten dyrket som medisinplante i Europa, men nå synes denne bruken å ha gått helt i glemmeboken.

Stjerneskjerm har vært kjent i Norge siden 1870-årene, dette gjelder også Agder. I Danmark var den omtalt hundre år tidligere og dyrket siden 1817. I Storbritannia er den kjent forvillet siden 1840.

Som forvillet plante på Agder er stjerneskjerm bare kjent fra Lista (Farsund) og Staubø (Arendal). På sistnevnte sted var den naturalisert på bakke i 1966. På Bakke prestegård (Flekkefjord) finnes fremdeles en stor gjenstående bestand i utkant av et hassel-lysthus. For øvrig funnet dyrket i hager i Kvinesdal og Sirdal. Kommer fra Europa.

© Per Arvid Åsen 1999-2002