HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

HONNINGKNOPPURT
Centaurea montana

Kurvplantefamilien - Asteraceae

Denne prydplanten ble innført til England i 1596, kanskje dyrket i Danmark på 1650-tallet, iallfall før 1815, og i Norge sannsynligvis på 1800-tallet. Første gang nevnt i norsk hagebrukslitteratur i 1873, og dyrket nord til Trondheim i 1888. Honningknoppurt vokste i Kristiansand omkring 1875.

Planten brer seg villig med underjordiske teger (stengler), og kan være vanskelig å bli kvitt igjen fra hagen! Vokser ofte i tette bestander. Det finnes flere sorter. Opprinnelig kommer planten fra fjell i Mellom - Europa.

Honningknoppurt er funnet gjenstående og dyrket i gamle bondehager, prestegårdshager, gamle parker, hustufter, dyrket på graver og forvillet på veikanter og skrotemark i 11 kommuner på Agder. Helt hardfør, funnet gjenstående på Hovden i Bykle til ca. 780 m o.h.

© Per Arvid Åsen 1999-2002