HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

DUEHODE
Chelone obliqua

Maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae

Denne karakteristiske stauden har rosa blomster som ligner duer. Det greske navnet Chelone betyr due. Blomstring finner sted om høsten, helt til oktober.

Duehode er funnet gjenstående på en husmannsplass i Gjøvdal (Åmli kommune): Slettene. Her vokste det en ganske kraftig tue i kantkratt sammen med prakthjelm og moskuskattost, mellom veikant og gamle grunnmurer. Stedet har antakelig ikke vært bebodd de siste 40-50 år. Følgelig har kanskje duehode vokst her like lenge? Den er ikke funnet andre steder på Agder.

Duehode er angitt fra Danmark fra 1817, i salg fra 1847. Trolig har den kommet til Norge etter dette, rimeligvis etter 1850. Naturlig utbredelse er i sørøstlige USA.

© Per Arvid Åsen 1999-2002