HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

BUSKNELLIK
Dianthus barbatus

Nellikfamilien - Caryophyllaceae

Busknellik er en gammel kulturplante i Europa som tidlig ble foredlet og således frembrakte en mangfoldighet av varianter. Blomster i tett skjermkvast med røde, rosa, hvite eller spraglete kronblad. Flerårig, men ofte dyrket som toårig fordi blomstringen blir svakere ettersom plantene blir eldre.

I kultur i England siste halvdel av 1500-tallet, i Norge mest sannsynlig dyrket fra slutten av 1600-tallet. Blant flerårige prydplanter, var busknellik en av de vanligste som ble dyrket i Norge på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Typisk bondehageplante.

Første gang planten er nevnt på Agder kan være en angivelse av toller Aalholm fra 1769 på Tromøya: "Plandtet 2 busker Nellicker og aflagt 12 stk. skud deraf." Hundre år senere var den dyrket i Øyestad (herbariebelegg).

På Agder er busknellik nå langt mindre dyrket enn før. Den er funnet i 12 kommuner til sammen; langs kysten fra Risør til Lindesnes, inn til Gjerstad, Bygland og Åseral, som regel gjenstående i gamle hager og villnis, eller forvillet på veikanter og ved kirkegårder (etter utkast). Den er også funnet naturalisert i gammelt kulturlandskap. I Norge for øvrig funnet spredt og forvillet til Troms etter Lids flora (1994). Naturlig utbredt i fjellregionene i Sør-Europa.

© Per Arvid Åsen 1999-2002