HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 hvem er vi?

Agder naturmuseum (tidligere Kristiansand Museum) ble grunnlagt 1828 og er blant Norges eldste museale institusjoner. Museet åpnet nye utstillinger sommeren 1990. Gjennom moderne utstillingsteknikk blir utviklingen av Sørlandsnaturen framstilt fra istid til nåtid og fra hav til høyfjell. En spesialutstilling av fargerike mineraler fra hele verden setter også preg på utstillingene, og her finnes landsdelens eneste botaniske hage. Tusenårsprosjektet inngår i museets markering av tusenårsskiftet. Museet ble kåret til landets beste museum 2001.

Medarbeidere
Per Arvid Åsen (prosjektleder)
Asbjørn Lie (konsulent, feltarbeider)
Torill Gjelsvik (overgartner)
Heideros Udø (gartner)

Kontakt
Kontakt Agder naturmuseum og botaniske hage
Postboks 1887 Gimlemoen
4686 Kristiansand

Tlf. 38 09 23 88, fax 38 09 23 78
Epost: Per Arvid Åsen