HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

SKUNK-KALLA
Lysichiton americanus

Myrkonglefamilien - Araceae

Det norske navnet på denne merkelige planten sier ikke så rent lite! Først at den lukter ille (am. skunk el. stinkdyr) og kalla som betyr at den ligner på kala (Zantedeschia). Vi har å gjøre med en kraftig sumpplante, kjennetegnet med en kolbelignende blomsterstand omgitt av et gult hylsterblad. Kolbene sender ut en spesiell lukt som tiltrekker visse insekter, dermed foregår bestøvningen. Slik blir det mange frø - også i Norge. Planten har lett for å så seg selv.

Planten synes først oppgitt i Norge fra en stor hage ("Hiis") på Hisøya ved Arendal i 1934 ("gule callaer"). Som et apropos til dette er det i 2001 meldt om forvillede skunk-kallaer på Hisøya, i en grøft ved veien til Flødevigen! I Danmark er den nevnt skriftlig første gang i 1936. I norske floraverk er den først kommet med i siste utgave av Lids flora (1994), og da som forvillet i Bergen. Naturlig utbredelse er i vestlige Nord-Amerika.

I nærheten av Færvik gamle skole på Tromøya har det i mange år vært kjent en lokalitet av skunk-kalla. To store og gamle individer vokser i en sump på oppsiden av en grusvei. Plantene setter rikelig med frø som spirer nedover langs en bekk på andre siden av veien. Dette har resultert i mange nye planter. Etter 1985 er lokaliteten jevnlig blitt besøkt. I 1994 var det minst et par hundre individer, hvorav 20-30 i blomst. Hvordan disse spesielle plantene kom til Færvik, er det mange som har lurt på! Her kommer siste versjon av historien:

Tidligere bodde det en svært blomsterinteressert sjømann på den gamle skolen, og det er han som har plantet ut de to største ("opprinnelige") skunk-kallaene. Hans navn er Arne Thomassen, og han har selv fortalt til Agderposten (2000) hvordan plantene kom til Tromøya. "Jeg så planten for første gang da jeg seilte til sjøs, bak en kirke i Gibraltar. Senere så jeg den på Vancouver Island og i Flødevigen på Hisøy". Han forteller videre at han hentet to planter fra Hisøy og plasserte dem i en bekk ved Færvik. Dette er ikke riktig. Det viser seg at Arne Thomassen plukket frø av plantene han fant på Vancouver Island i Canada. Frøene ble sådd innendørs mens han bodde på Færvik. Etter en vinter inne ble to planter satt ut på 1960-tallet ved bekken nær skolen, "hvor den ser ut til å stortrives", sa Arne Thomassen stolt til Agderposten.

© Per Arvid Åsen 12.01.2002