HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

HEKKSPIREA
Spiraea salicifolia

Rosefamilien - Rosaceae

I Hageselskapets sortsliste er navnet på denne busken skrinnespirea. Et sikkert kjennetegn er rosa blomster i et sylindrisk toppaks: Hver blomst har mange støvbærere med mye pollen. Blomstring i juli - september. Bladene er lite angrepet av bladlus (bladene normale, ikke deformerte). Arten sprer seg med rotskudd og vokser i tette buskas i gamle bondehager, ved kirkegårder, i kulturlandskapet, men også forvillet i veiskråninger og på elvekanter.

Hekkspirea er funnet gjenstående og forvillet i Risør, Gjerstad og Iveland i Aust-Agder, og i Flekkefjord, Hægebostad, Søgne, Kristiansand, Marnardal, Lindesnes, Songdalen, Mandal, Lindesnes og Åseral i Vest-Agder. Busken er fullt hardfør, og funnet til ca. 510 m o.h. I Norge for øvrig er den funnet dyrket, gjenstående og forvillet til Nordland. Naturlig utbredt i SØ Europa til NØ Asia og Japan.

I dag er hekkspirea kjent som en prydbusk først og fremst i gamle bondehager. Det er rimelig å anta at den har vært brukt på Agder siden slutten av 1700-tallet, kanskje enda tidligere. Arten ble introdusert i kultur i Europa i 1586, og sannsynligvis dyrket i Uppsala allerede i siste halvdel av 1600-tallet. I Norge er hekkspirea første gang nevnt fra Bergen i 1778, og trolig var den vanlig i Sør-Norge omkring 1850, sikkert fra først av i rikfolks hageanlegg.

Hekkspirea er en gammel kulturplante som har vært gjenstand for mange kryssninger og utvalg med menneskets hjelp. Det er således funnet 8 forskjellige toppspireaer på Sørlandet. Det er derfor ikke alltid like lett å vite hva vi har for oss, når vi står og betrakter et buskas med spirea!

© Per Arvid Åsen 1999-2002