Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
lille torungen fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Lille Torungen fyrstasjon ble opprettet i 1844 samtidig med Store Torungen fyrstasjon og Sandvikodden fyrstasjon, og ligger ved innseilingen til Arendal. Lille - og Store Torungen ble bygget som tvillingfyr i teglstein. I 1914 ble fyrstasjonen nedlagt, og driften erstattet av en liten fyrlykt. Fyrteknologien hadde gjort det unødvendig med to fyr. Fyret ble stående, og resten av bygningene solgt på auksjon og fjernet. Fyrstasjonen består i dag av det 28.9 meter høye, pussede og hvitmalte teglesteinstårnet, som er landets høyeste bygt i teglstein, og rester av de øvrige bygningene og landingen. Fyrstasjonen eies av staten v. Kystverket, og disponeres og vedlikeholdes av foreningen Lille Torungens venner.


Jordbruk og hagebruk
1865 - 1900 var det 16 personer hjemmehørende på på Lille Torungen fyr.I 1865 var det ett ”stort Kvæg” på øya. I tillegg hadde fyrforvalteren gris, høns og kjøkkenhage. I 1900 er det oppgitt at fyrfolket holdt fjærkre, men noe hagebruk ble ikke drevet ifølge digitalarkivet. De synes vel at det var så lite at det ikke var nevneverdig.

I dag er det fremdeles mange rester etter små hager og jordeflekker spredt utover hele holmen – alle er omsluttet av lave steingjerder.
Gjenstående hageplanter på Lille Torungen fyr (2005)


I 1985 stod en stor busk av
HVIT PRESTEGÅRDSROSE – Rosa x alba ’Maxima’ - i full blomst ved landingen på Lille Torungen. I dag er den borte.

Lokal tradisjon forteller at da en skute forliste ved Torungene, fløt ballasten, som var full av villtulipanløk, i land på skjærene. Villtulipanen er i dag svært vanlig både på Lille og Store Torungen. Andre ballastplanter kan også ha drevet i land.

Ballastplanter (2005)Kilder/linker
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Den gule villtulipanen på Sørlandet av Ulf Hamran i Agder naturmuseum og botaniske hage årbok 2001
Torungenes historie 3. utg. Hisøy Historielag 2004
Lille Torungen fyr, brosjyre utgitt av Lille Torungens venner/Harald Tallaksen 2001
Fredning av Lille Torungen fyrstasjon, Arendal kommune i Aust-Agder
http://digitalarkivet.uib.no
http://www.fyr.no/fyra/lille-torungen/lille-torungen.html
http://www.torungen-fyr.no/


(c) Per Arvid Åsen 13.12.2005