HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Artsdatabase

BRUN DAGLILJE
Hemerocallis fulva

Dagliljefamilien - Hemerocallidaceae

Brun daglilje har vært dyrket i Europa siden 1576 og i Norge kanskje fra 1775, iallfall fra begynnelsen av 1800-tallet. Eldste angivelse fra Agder stammer fra 1879 i en hage i Arendal. Det er en nøysom og hardfør staude med brunoransje blomster uten lukt. Frukter dannes ikke (steril). Kulturplante som trolig er oppstått i Kina som hybrid.

I dag inngår brun daglilje i gruppen av gamle hageplanter som sjelden blir dyrket aktivt og kan best karakteriseres som gjenstående. Noen bestander blomstrer sjelden. Den forviller seg, som oftest fra hageutkast, og er angitt langs kysten fra Østfold til Vest-Agder i Lids flora (1994).

Etter 1970 er brun daglilje funnet gjenstående og forvillet (i liten grad dyrket) i 14 kommuner på Agder, fra Tvedestrand og Gjerstad i øst til Farsund i vest, og inn til Valle og Sirdal. Fra en gammel hage på Eikeland i Arendal er den kjent fra samme sted siden 1930-årene. Foruten gamle hager er voksestedene i kulturlandskap, på veikanter, bekkekanter, avfallsplasser, kirkegårder (på graver), i ruiner og hustomter.

I KULTUR: 1576 (EUROPA), CA. 1775-1819 (NORGE). DYRKET I ARENDAL 1879.
DEN ROMANTISKE LANDSKAPSHAGEN (1790-1850)

© Per Arvid Åsen 1999-2002