HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Romantisk landskapshage (1790-1850)

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Den romantiske landskapsstilen kom som reaksjon på barokkens høye idealer; det var et opprør mot symmetri, rette linjer, klippede og tuktede trær og mot alt som smakte av tvang og pompøs arkitektur. Løsenet ble "tilbake til naturen". Stilen krevde store arealer, slyngede stier, naturlig plasserte tregrupper og store, rolige gressflater. Datidens hageplaner gir utførlig veiledning i plantevalg, med detaljerte planutkast og tilhørende romantiserende elementer som broer, ruiner, templer, fuglehus, urner, lysthus, drivhus og eremitager. På Agder var alt dette best utviklet den romantiske parken ved Nes verk (i Tvedestrand kommune).

Busker og mektige trær var viktige i den romantiske landskapsparken. Stiene ble kantet med kratt og buskas. Hensikten var selvfølgelig å etterligne naturen, men også å gjøre det spennende, man skulle ikke vite hva som skjulte seg bak neste sving. Mange nye busker ble introdusert.

Trærne og buskene kranset de større gressengene som ble slått, og høyet selvsagt brukt på gården. Dermed ble de store gressflatene holdt åpne. Her var det viktig å ha et friskt og frodig grønnsvær, også under de store, skyggefulle trærne. Man importerte derfor spesielle frøblandinger fra Tyskland, og hagestilen brakte derfor med seg en ny og egen parkflora som har holdt seg mer eller mindre helt opp til våre dager. Arter som hvitfrytle (Luzula luzuloides), parkrapp (Poa chaixii), hagesveve (Hieracium auratiacum) og vadderot (Phyteuma spicata) er alle funnet i parker på Sørlandet.

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Planteliste fra de romantiske landskapshager (1790-1850)

VANLIG EDELGRAN Abies alba
PARASOLLRYLLIK Achillea filipendulina
PRAKTHJELM Aconitum x stoerkianum
PIPEHOLURT Aristolochia macrophylla
SKOGSKJEGG Aruncus dioicus
HJERTEBLAD-ASTERS Aster cordifolius
SPISS HØSTASTERS Aster lanceolatus
STJERNESKJERM Astrantia major
BERGBLOM Bergenia
AGNBØK Carpinus betulus
FILTARVE Cerastium tomentosum
LITEN ILDKVEDE Chaenomeles japonica
SOLVAKKERØYE Coreopsis lanceolata
KORNELL Cornus alba
HAGELERKESPORE Corydalis solida
PYNTEKORG Cosmos bipinnatus
GEORGINE Dahlia cultorum
HAGERIDDERSPORE Delphinium elatum
STORGULLKORG Doronicum plantagineum
ALPEBEINVED Euonymus japonicus
HAGEJORDBÆR Fragaria x ananassa
CHILEJORDBÆR Fragaria chiloensis
VIRGINIAJORDBÆR Fragaria virginiana
BRUN DAGLILJE Hemerocallis fulva
HAGESVEVE Hieracium aurantiacum
BLADLILJE Hosta
KLOKKEBLÅSTJERNE Hyacinthoides non-scripta
SNØSLØYFE Iberis sempervirens
SIBIR-IRIS Iris sibirica
GULLTVETANN Lamiastrum galeobdolon
FLEKKTVETANN Lamium maculatum
TATARLEDDVED Lonicera tatarica
HAGELUPIN Lupinus polyphyllus
HVITFRYTLE Luzula luzuloides
MAHONIE Mahonia aquifolium
VANLIG HESTEMYNTE Monarda didyma
FORGLEMMEGEI Myosotis sylvatica
NATTLYS Oenothera biennis
VÅRKJÆRMINNE Omphalodes verna
SILKEPION Paeonia lactiflora
SIBIRVALMUE Papaver nudicaule
HØSTFLOKS Phlox paniculata
VÅRFLOKS Phlox subulata (x cultorum)
BLÆRESPIREA Physocarpus opulifolius
PARKRAPP Poa chaixii
KJEMPEKONVALL Polygonatum x hybridum
GUL LERKESPORE Pseudofumaria lutea
PIMPINELLEROSE Rosa pimpinellifolia
GJERDESOLHATT Rudbeckia laciniata
NAMDALSPIL Salix x smithiana (caprea x viminalis)
MOSESILDRE Saxifraga hypnoides
SKYGGESILDRE Saxifraga umbrosa
SEKSKANTBERGKNAPP Sedum sexangulare
GRAVBERGKNAPP Sedum spurium
KANADAGULLRIS Solidago canadensis
ROGNSPIREA Sorbaria sorbifolia
BJARKØYSPIREA Spiraea chamedryfolia
FILTSPIREA Spiraea tomentosa
PURPURSPIREA Spiraea x rosalba
BLEIKSPIREA Spiraea x rubella
SNØBÆR Symphoricarpos albus
KINASYRIN Syringa x chinensis
STORVERONIKA Veronica longifolia
AKSVERONIKA Veronica spicata
FILTKORSVED Viburnum lantana