HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 Middelalderen med klosterhager (1150-1550)

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

I middelalderen var det klostervesenet som sto for den tidens avanserte hagebruk. Vi må regne med at i Norge som i Europa for øvrig var munkene dyktige gartnere, og den romantiske forestillingen om munker og nonner omgitt av duftende urter i klostergården er velkjent.

Klostertiden i Norge begynte rundt 1100 og varte i omkring 250 år. Langs kysten fra Oslo og Båhuslen til Trondheimsfjorden lå det 28 klostre, til sammen kan det ha vært ca. 30. Det er ikke dokumentert at det var klostre på Agder, de nærmeste lå i Rogaland og Telemark. Men vi finner flere stedsnavn på Agder hvor ordene kloster og munk inngår. På disse stedene kan det ha vært bygninger eller eiendommer som har tilhørt et kloster eller en kirke.

Flere av klostrene hadde fine hager, for eksempel Munkeliv i Bergen, Gimsøy ved Skien, Nonnester og Hovedøya ved Oslo, Lysekloster sør for Bergen, Tautra i Trondheimsfjorden, Utstein ved Stavanger og Halsnøy i Sunnhordland. Munkene brakte mange nye kulturplanter til landet, og med hensyn til hagebruk var klostrene de fremste kulturbærere i landet. Etter Svartedauen gikk det raskt tilbake med klostervesenet og utviklingen stoppet opp. Først i renessansetiden kom det inn en ny hageflora i Norge.

Det synes ikke være foretatt noen helhetlig, systematisk registrering av floraen omkring våre kjente klosterlokaliteter. Kildene er svært sparsomme. "Å skrive om munkenes hagebruk i Norge er å koke suppe på en meget tynn spiker, som dessuten er godt utkokt på forhånd. Vi vet praktisk talt ingenting om emnet." Slik skrev Knut Fægri i den siste oversikten om emnet i 1987.

Om vi vet lite om klosterplantene i Norge for øvrig, vet vi i alle fall svært lite av hva som måtte ha vært dyrket på Agder i middelalderen, bortsett fra at her ikke fantes klostre. Men det var kirkelig aktivitet her og flere middelalderkirker. Gjennom pavelige dokumenter får vi høre om prester som gjestet bygdene. I Sirdal og Kvinesdal finnes sagn om omreisende munker som gav folk kvannerøtter og kvannestilker "etter pesten". I Spangereid hører vi om kirsebærdyrking med opphav i kirkens menn. Vi kan tenke oss at litt etter litt ble planter og kunnskap om disse spredt rundt om på bygdene. Rimeligvis først til kirke- og klostergods og til prestegårdene og herfra ut til bøndene. Slik har mange gamle klosterplanter overlevd i bondehagene. I dag har til og med noen av disse plantene for lengst vandret ut av hagene, og etablert seg som faste innslag i kulturlandskapet.

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Planteliste fra middelalder (1150-1550)

VENUSVOGN Aconitum napellus
SKVALLERKÅL Aegopodium podagraria
GRESSLØK Allium schoenoprasum
LEGESTOKKROSE Althaea officinalis
OKSETUNGE Anchusa officinalis
AKELEIE Aquilegia vulgaris
PEPPERROT Armoracia rusticana
ABRODD Artemisia abrotanum
MALURT Artemisia absinthium
HASSELURT Asarum europaeum
HUNDEROT Ballota nigra
BALSAM Balsamita major
BERBERIS Berberis vulgaris
ORMEROT Bistorta major
SVARTGALLEBÆR Bryonia alba
KARVE Carum carvi
SVALEURT Chelidonium majus
STOLT-HENRIK Chenopodium bonus-henricus
TIDLØS Colchicum autumnale
KVEDE Cydonia oblonga
HUNDETUNGE Cynoglossum officinale
TYSBAST Daphne mezereum
ASKROT Dictamus albus
SYPRESSVORTEMELK Euphorbia cyparissias
VEIVORTEMELK Euphorbia esula
KORSVORTEMELK Euphorbia lathyris
JULEROSE Helleborus niger
HUMLE Humulus lupulus
BULMEURT Hyoscyamus niger
ISOP Hyssopus officinalis
ALANTROT Inula helenium
HAGEIRIS Iris x germanica
LAVENDEL Lavandula angustifolia
LØVEHALE Leonurus cardiaca
KLOSTERKLOKKE Leucojum vernum
LØPSTIKKE Levisticum officinale
MADONNALILJE Lilium candidum
MARTAGONLILJE Lilium martagon
MOSKUSKATTOST Malva moschata
APOTEKERKATTOST Malva sylvestris
SITRONMELISSE Melissa officinalis
GRØNNMYNTE Mentha spicata
BJØNNROT Meum athamanticum
SPANSK KJØRVEL Myrrhis odorata
KATTEMYNTE Nepeta cataria
KLOSTERPION Paeonia officinalis
PASTINAKK Pastinaca sativa
LEGEPESTROT Petasites hybridus
MESTERROT Peucedanum ostruthium
SURKIRSEBÆR Prunus cerasus
EPLEROSE Rosa rubiginosa
HVITROSE Rosa x alba
VINRUTE Ruta graveolens
SALVIE Salvia officinalis
SVARTHYLLx Sambucus nigra
SÅPEURT Saponaria officinalis
TAKLØK Sempervivum tectorum
BETONIE Stachys officinalis
VALURT Symphytum officinale
MATREM Tanacetum parthenium
REINFANN Tanacetum vulgare
TIMIAN Thymus vulgaris
VILLTULIPAN Tulipa sylvestris
LEGEJERNURT Verbena officinalis
MARSFIOL Viloa odorata
GRAVMYRT Vinca minor