HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 1900-tallshagen

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

De overlessede og artsrike hagene som hørte til sveitserhuset ble for kompliserte og kostbare å holde. Stilen ble nå enklere og mer naturlig, med en ren og typisk funksjonalistisk utforming med åpne hagerom. Den naturlige vegetasjon ble ofte bevart. Selv om gamle og hardføre stauder ble tatt i bruk igjen, kom det stadig inn nye planter fra andre verdensdeler og mange nye navnesorter ble tilbudt fra planteskolene.

På Vanse vest for Farsund finnes fremdeles en stor privathage anlagt i 1927 hvor dosent Moen fra Landbrukshøyskolen var ansvarlig for planlegging. Hagen utmerker eg med en stor artsrikdom av både trær, busker og stauder. Her finnes også frukthage. Foreløpig er et femtitalls gjenstående arter registrert, bl.a. flere bartrær, berberis, buksbom, Cotoneaster, Forsythia, gullregn, skjærsmin, snøbær, spirea, liguster, fagerbusk, rosebær, svarthyll, kristtorn, junisøtmispel og flere stauder, hvorav forglemmegeisøster finnes i store bestander. Etter mange år i forfall og gjengroing er nå både hage og bolighus i bruk igjen.

Men tidene forandrer seg stadig, og slike herskapelige anlegg som hagen på Vanse er det langt mellom. Hagene i dagens kommunale boligfelter blir bare mindre og mindre ettersom tomteprisene stiger. Selv om hagesentraene bugner av tilbud på nye og spennende planter, synes det som om plantesortimentet jevnt over er nokså likt ute i dagens hager. Ofte dvergformer av bartrær, en plen omkranset av en hekk eller gjerde (berberis var forresten svært populært en tid!), terrasse av trykkimpregnert materiale med tilhørende hagemøbler (hvis utvalg stadig utvides), noen få stauder, og sist, men ikke minst et fargerikt og populært innslag av sommerblomster. Denne generalisering må ikke tolkes for langt, det finnes både små og store hager i boligfeltene som utmerker seg med frodig oppfinnsomhet og blomsterrikdom! En stadig større bruk av flotte krukker og med tilhørende plantearrangementer ved inngangsparti og terrasse er typisk for 1990-tallet og like til i dag.

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Planteliste fra 1900-tallshagen

ARENDSSPIR Astilbe x arendsii
FORGLEMMEGEISØSTER Brunnera macrophylla
CHILEBUSK Chilotrichum diffusum
BULKEMISPEL Cotoneaster bullatus
DIELSMISPEL Cotoneaster dielsianus
SPRIKEMISPEL Cotoneaster divaricatus
KRYPMISPEL Cotoneaster horizontalis
MONTBRETIA Crocosmia x crocosmiiflora
KULETISTEL Echinops ritro
KJEMPESLIREKNE Fallopia sachalinenesis
PRAKTFORSYTIA Forsythia x intermedia
ALUNROT Heuchera
KLATREHORTENSIA Hydrangea petiolaris
FAGERBUSK Kolkwitzia amabilis
KONGELILJE Lilium regale
SKUNK-KALLA Lysichiton americanus
PRYDBLÅKOLL Prunella grandiflora
KANTLUNGEURT Pulmonaria montana
RØD LUNGEURT Pulmonaria rubra
FLEKKLUNGEURT Pulmonaria saccharata
HAGESILDRE Saxifraga x arendsii
BRUDESPIREA Spiraea x arguta
MELLOMVALURT Symphytum x uplandicum